Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / WERKGROEPEN / Veiligheid

Veiligheid

Doelen

De themagroep ‘Veiligheid’ binnen de G32 is opgericht in 2012. Deze themagroep heeft zich bij de start de volgende doelen gesteld:

  • het ontwikkelen van een G32-visie  op het brede terrein van integrale veiligheid
  • het lobbyen voor steun bij het oplossen van knelpunten op het gebied van veiligheid
  • het stimuleren van kennisuitwisseling binnen het G32-netwerk


Vergaderdata 2016

Sinds 2015 is het voorzitterschap van de themagroep in handen van Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda. De themagroep ‘Veiligheid’ vergadert in principe  gedurende de bestuurlijke G32-netwerkdagen. Voor 2016 is het vergaderschema voor de themagroep ‘veiligheid’ als volgt:

  • 26 mei (Den Bosch)
  • 29 september (Gouda)
  • 1 december (Deventer)


De voorbereiding voor de agenda etc. vindt plaats door Ayrin van Dal, te bereiken via ayrin.dal@gouda.nl of via 06 - 4813 5682.

 

Terugblik voorgaande vergaderingen

In 2015 vergaderde de themagroep veiligheid in resp. februari, mei en december. Onderwerpen die daarbij op de agenda stonden, waren o.a. de vluchtelingenproblematiek, de aanpak van radicalisering, de legalisering van hennepteelt, prostitutiebeleid, de samenhang tussen veiligheid en zorg en de PV-vergoeding.

De verslagen van vorige vergaderingen zijn op het besloten deel van de website (bis) te vinden.

 

Stedelijk Platform Veiligheid

Naast de themagroep veiligheid kent de G32 nog een tweede gremium: het stedelijke platform veiligheid. Dit platform opereert onder voorzitterschap van Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Hij wordt daarin ambtelijk ondersteund door Claire de Jong, te bereiken via claire.dejong@leeuwarden.nl. of via 06 - 4336 5109. De vergaderdata in 2016 zijn:

  • 28 januari
  • 2 juni
  • 6 oktober


Het Platform wordt ondersteund door het CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid), te bereiken via Axel Weggelaar (axel.weggelaar@hetccv.nl).


Samenwerking VNG en regioburgemeesters

Zowel de themagroep als het Platform Stedelijke Veiligheid werken samen met o.a. de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Ook wordt de afstemming met de regioburgemeesters, vanwege het landelijk overleg politie en veiligheid, opgezocht.Uitgelicht


Zoeken