Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / WERKGROEPEN / Europa

Europa

De werkgroep Europa van het G32-stedennetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de steden Eindhoven, Enschede, Heerlen, Nijmegen en de directie Europa & Internationaal van de VNG. De werkgroep is voortgekomen uit de Taskforce Europa die werd opgericht naar aanleiding van afspraken in het eerste GSB-convenant (van de toenmalige G15). Het doel van de werkgroep Europa is gezamenlijke belangen van de G32-steden met betrekking tot Europa te monitoren en te behartigen.

wg europa

Steden en Europa, een logische combinatie
Door meerdere Nederlandse steden wordt op dit moment gewerkt aan optimalisering van hun op Europa gerichte activiteiten. Dat is na meer dan 20 jaar gemeentelijke ervaring met Europa nog steeds een uiterst relevante en nuttige activiteit. Zowel aan de gemeentelijke als de Europese kant is immers sprake van vrijwel continue veranderingen in beleidsactiviteiten en vooral beleidsprioriteiten. Dit vraagt van iedere gemeente een heldere strategische lijn waar het de Europese agenda voor de toekomst betreft.

Om die reden heeft de werkgroep Europa van het G32-stedennetwerk het initiatief genomen voor een aantal activiteiten die het individuele gemeenten gemakkelijker moet maken hun positie in het Europese krachtenveld te bepalen en op basis daarvan een strategie voor de toekomst uit te zetten.

De inmiddels, deels reeds gerealiseerde, activiteiten zijn:
  1. Een studie naar de raakvlakken tussen het beleid van het G32-stedennetwerk en het Europese beleid;
  2. Een conferentie over de bevindingen uit de studie en de mogelijkheden om die om  te zetten naar een gedeelde strategische EU-agenda; 
  3. Het opstellen van een voor het collectief van de G32-steden bruikbaar werkplan en ondersteuning bij implementatie daarvan.

 

 Uitgelicht


Zoeken