Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / SOCIALE PIJLER / Werkprogramma en themagroepen

Werkprogramma en themagroepen

Het Werkprogramma van de sociale pijler is onderverdeeld in vier thema’s:

-    Participatie, werk en Inkomen
-    Jeugd en Onderwijs
-    Doorontwikkeling van de WMO
-    Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang

Deze thema’s zijn verder onderverdeeld in drie decentralisaties en een vijftal onderwerpen.

De drie decentralisaties zijn:

 

  • de samenvoeging van WWB, WIJ, SW en WAJONG tot één regeling Werken naar Vermogen, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten;
  • het schrappen van  de functie ‘Begeleiding’ uit de AWBZ en het daartoe uitbreiden van de reikwijdte van de compensatieplicht in de WMO;
  • decentralisatie van de verschillende vormen van jeugdzorg (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd GGZ, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) naar gemeenten.


De drie decentralisaties houden de sociale pijler van de G32 sterk bezig. Wethouders met uiteenlopende samengestelde sociale portefeuilles nemen deel. Sinds het najaar van 2010 zijn over deze drie decentralisaties al de nodige studiebijeenkomsten georganiseerd.

De vijf onderwerpen zijn:
-    Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
-    Integratie en inburgering
-    Doorontwikkeling van een pedagogische basisvoorziening
-    Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
-    Wijkenaanpak

Per onderwerp hebben twee of drie wethouders de taak op zich genomen om, indien relevant, de contacten te verzorgen met politiek Den Haag, met relevante maatschappelijke organisaties en hun branchevereniging of koepels, en met kennisinstituten. Uiteraard worden de bestuurders daarbij ondersteund door ambtenaren uit hun gemeenten.Uitgelicht


Zoeken