Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / DATABANK / Nieuwsarchief / 2011 / September 2011 / Sterke woonerfwijken: voorkomen is beter dan herstructureren

Sterke woonerfwijken: voorkomen is beter dan herstructureren

Preventief handelen, afglijden voorkomen, en de rol van actoren centraal stellen. Dat zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen voor een effectieve en preventieve aanpak van de woonerfwijken uit de jaren ’70 en ’80. Verrassende samenwerkingsverbanden en verdienmogelijkheden moeten worden verkend. Ook moeten burgers en markt een grotere rol gaan spelen. De publicatie “Sterke Woonerfwijken” van Nicis Institute en het G32-Stedennetwerk signaleert de belangrijkste problemen van de woonerfwijken en doet een aantal praktische aanbevelingen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan inspirerende voorbeelden uit verschillende G32-steden. Deze voorbeelden worden gekenmerkt door een integrale werkwijze en betrokkenheid van alle relevante partijen.

Tijd om aan de slag te gaan in de G32

De G32-steden zouden het voortouw moeten nemen en direct aan de slag moeten gaan. Om dat te stimuleren doet het rapport een twaalftal concrete aanbevelingen. Preventieve maatregelen en een tijdige aanpak kunnen steden op de langere termijn ellende besparen. De woonerfwijken mogen niet in verval raken en de volgende stadsvernieuwingswijken worden. De leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk moet worden vergroot. Beide aspecten lijken in toenemende onder druk te staan. Omdat er teveel focus op de huidige achterstandwijken uit de jaren ´50 en ´60 ligt, ontstaan in de woonerfwijken uit de jaren ´70 en ´80 nieuwe achterstanden.

Overzicht sterke en zwakke punten, kansen en risico's

Aan de hand van een zogenaamde SWOT-analyse stelden de auteurs een helder overzicht van sterke en zwakke punten, kansen en risico’s op. Het overzicht maakt onderscheid tussen woningen en woonmilieus, bewoners, de fysieke en de sociale omgeving, en voorzieningen. Op basis daarvan zijn aangrijpingspunten voor beleid en een preventieve aanpak geformuleerd. Vier manieren waarop Rijk en gemeenten kunnen bijdragen zijn:

-    Ondersteuning door kennis en kunde te ontwikkelen en beschikbaar te stellen
-    Hernieuwde vormgeving en invulling van de talrijke collectieve ruimten in de woonerfwijken
-    Actief burgerschap stimuleren en faciliteren
-    Focussen op problematische plekken in de wijk

Relevant thema voor het G32-stedennetwerk

Ruim 1 miljoen van de 7 miljoen Nederlandse huizen staan in de woonerfwijken. Voor de G32 is de problematiek extra relevant omdat maar liefst een kwart van de wijken in de G32-steden onder de woonerfwijken valt, en in sommige steden zelfs de helft.

 

Zie ook:

Publicatie | Sterke woonerfwijken

Persbericht | Sterke woonerfwijkenUitgelicht


Zoeken