Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / DATABANK / Kennisdossiers / Online platform Smart Cities

Online platform Smart Cities

Digitalisering en verstedelijking versmelten in Smart Cities


Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze steden: de wijze waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten, en de manier waarop we ons organiseren. Bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder.

Platform31 organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de G32, Digitale Steden Agenda, NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) het online platform Smart Cities. Met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

 

Het Online platform Smart Cities is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/online-platform-smart-cities

 

Contactpersoon
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Wim Oosterveld van Platform31 wim.oosterveld@platform31.nl.

 

online platform Smart Cities Uitgelicht


Zoeken