Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / DATABANK / Kennisdossiers / Kennisdossier Woningwet

Kennisdossier Woningwet

Van wet naar praktijk

De nieuwe woningwet, die per 1 juli 2015 van kracht is, brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. In de herziene Woningwet staat dat woningcorporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Ook biedt de Woningwet spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. Corporaties en gemeenten zijn volop bezig met het implementeren van de nieuwe wet. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt steeds meer vorm. De nieuwe spelregels staan overzichtelijk in dit Kennisdossier. Ook bevat het praktijkvoorbeelden over: Woonvisie en prestatieafspraken, Inzicht in financiën corporatie, Woningmarktregio’s, Investeren in leefbaarheid, DAEB en niet-DAEB, Passend toewijzen.

 

Kennisdossier Betaalbaarheid is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet

 

Contactpersoon

Heeft u vragen, ideeën of suggesties met betrekking tot dit kennisdossier, dan kunt u contact opnemen met: Vera Beuzenberg van Platform31:

vera.beuzenberg@platform31.nl

 

Kennisdossier Woningwet-1457426911

 

 


Uitgelicht


Zoeken