Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / DATABANK / Kennisdossiers / Kennisdossier Betaalbaarheid

Kennisdossier Betaalbaarheid

Minister Blok heeft Betaalbaarheid huurwoningen als een van de vier prioriteiten benoemd in het volkshuisvestingsbeleid van het rijk tot 2019. ‘Corporaties worden geacht deze in hun bod op de woonvisie te betrekken’. Sinds enkele jaren is betaalbaarheid terug op de agenda bij zowel het Rijk,  gemeenten, verhuurders en huurdersorganisaties. Het aandeel huurwoningen met een lage huur is in de periode sinds 2005 meer dan gehalveerd. De forse huurverhogingen van de laatste jaren raken zowel lage als midden inkomens. Een toenemende huurlast in combinatie met inkomensdaling sinds de crisis in 2008 en toenemende kosten voor het levensonderhoud, zorgt bij een toenemende groep huurders voor huurachterstand en betaalrisico’s.

Dit kennisdossier geeft een compleet beeld van het thema Betaalbaarheid huurwoningen. U vindt hierin de belangrijkste definities, feiten en cijfers rond betaalbaarheid, mogelijke in te zetten instrumenten, nieuws, blogs en publicaties.

 

Kennisdossier Betaalbaarheid is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-betaalbaarheid-huurwoningen

 

Contactpersoon

Heeft u vragen, ideeën of suggesties met betrekking tot dit kennisdossier, dan kunt u contact opnemen met: Jeroen van der Velden,

betaalbaarheid 

 

 Uitgelicht


Zoeken