Nieuws

Voorzitter Ferd Crone bij verkiezingsdebat G32: Nieuwe bezuinigingen op gemeenten onacceptabel

 

Onacceptabel. Zo reageert voorzitter Ferd Crone van de G32 op de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) van de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal partijen.   Lees meer

Terug naar boven

Prima samenwerking G32 en VNG op netwerkdag

 

De eerste netwerkdag van de G32 van dit jaar vond plaats in de Willemshof, het hoofdkantoor van de VNG in Den Haag. Op deze dag vonden zowel bestuurlijke bijeenkomsten van de G32 als de VNG plaats. Aansluitend op de vergaderingen waren er speeddates en een informatiemarkt met VNG medewerkers waarbij er volop gelegenheid was voor ‘mix en match’ tussen de VNG en de G32.   Lees meer

Terug naar boven

Groeikracht voor de stedelijke regio's. Zes speerpunten van de G32 voor volgende regeringscoalitie

 

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Ook de G32 heeft de belangrijkste punten voor het nieuwe regeerakkoord opgesteld. Het overkoepelende thema is ‘Groeikracht voor de stedelijke regio’s’. De zes speerpunten van onze lobby-agenda zijn gericht op het versterken van de samenwerking in de regio, een investeringsfonds voor de steden (onder andere energietransitie), één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de doorontwikkeling van het sociaal domein, versterking het lokaal veiligheidsbeleid en verruiming van de financiële armslag voor de steden.   Lees meer

Terug naar boven

Ferd Crone: ‘Nederland is klaar voor nieuwe werkwijze’

 

Met bijna vijftien getekende City Deals is Agenda Stad goed op weg. De nieuwe manier van werken tussen Rijk, steden, bedrijfsleven en wetenschap begint zich te vestigen. Zowel in de steden als in ‘Den Haag’. Hoe moet dat straks na de verkiezingen? Zal de stad hoog op de agenda blijven? Voorzitter van de G32 en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone weet zeker van wel, zo vertelt hij in een interview op de website van Agenda Stad::"One size fits all werkt niet meer."
  Lees meer

Terug naar boven

Uit de pijlers

Iedere stedelijke regio een ruimtelijk-economische investeringsagenda

 

Het rijk daagt de stedelijke regio’s uit om een ruimtelijk-economische investeringsagenda op te stellen. Het rijk participeert hierin als partner. Stedelijke regio’s organiseren zich in een zelf gekozen samenwerkingsverband, waarin besluitvorming wordt vastgelegd op een dusdanige wijze dat een kleine minderheid de voortgang niet kan blokkeren. Het rijk biedt hiervoor experimenteerruimte met een evaluatie halverwege de kabinetsperiode.   Lees meer

Terug naar boven

G32 ondersteunt nationale Smart City strategie

 

Op 25 januari hebben Erik de Ridder (Tilburg) en Menno Tigelaar (Amersfoort) de nationale Smart City strategie overhandigd aan minister-president Mark Rutte. Ze deden dit samen met de opstellers en de G5-steden. Het plan is een co-productie van ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen. De Nationale Smart City strategie bevat voorstellen om de internationale concurrentiekracht te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren.   Lees meer

Terug naar boven

Chemelot Campus inspirerend decor voor startschot Ecosysteem voor MKB-innovaties

 

Hoe kunnen de triple helixorganisaties in Nederland hun netwerk ontwikkelen tot een entrepreneurial ecosysteem waarin het MKB innovaties sneller tot stand laat komen en vaker laat leiden tot succesvolle marktproducten? Deze vraag stond centraal tijdens de werkconferentie ‘Ecosysteem voor MKB-innovaties’ op 8 februari op de Brigthlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De werkconferentie vormt het startschot voor een nieuw leer- en inspiratietraject dat de G32 op initiatief van Pieter Meekels, vicevoorzitter van de pijler Economie & Werk, in samenwerking met Platform31 ontwikkelt.   Lees meer

Terug naar boven

G32: Wet Kwaliteitsborging onzorgvuldig en ontijdig

 

Onzorgvuldige en ontijdige wetgeving’. Zo kwalificeert het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van inmiddels 38 steden, de Wet Kwaliteitsborging waarover de Tweede Kamer donderdagavond 16 februari debatteerde met minister Plasterk.


  Lees meer

Terug naar boven

Update Lokale Monitor Wonen

 

Vorig jaar in oktober is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Eind januari kunnen gemeenten hun eigen gemeentelijke rapportage vinden op Waarstaatjegemeente.nl onder de tegel Lokale Monitor Wonen.


  Lees meer

Terug naar boven

Agenda

G32 | Jaarplanning 2017

 

Bestuurlijke G32-netwerkdag | 1 juni 2017

 

Colofon

Contactgegevens

Input gevraagd

Platform31

Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
+31 (0)70 3028484

info@g32.nl

www.g32.nl

Heeft u tips of leuk nieuws voor de nieuwsbrief? Wij horen het graag van u! Stuur een e-mail naar info@g32.nl.

 

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.