Nieuws

Zorg voor een werkbare Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

De G32 heeft in een brief aan de Commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken van de Eerste Kamer gepleit voor een werkbare Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.   Lees meer

Terug naar boven

Pleidooi Van Zwol (BZK) voor doorzetten en verbreden beweging proeftuinen Maak verschil

 

Richard van Zwol, SG bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil graag door met de proeftuinenaanpak, die in 2016 is gestart naar aanleiding van het rapport Maak verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur.   Lees meer

Terug naar boven

Geef de regie op inburgering aan gemeenten

 

G32, VG, onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars.   Lees meer

Terug naar boven

Uit de pijlers

G32: kwetsbare wijken hebben nieuwe impuls nodig

 

De G32 constateert naar aanleiding van het rapport Kwetsbare wijken in beeld dat overheid en marktpartijen samen moeten ingrijpen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken nieuwe impulsen te geven.   Lees meer

Terug naar boven

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties aangeboden

 

In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten slim bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren.   Lees meer

Terug naar boven

City Deal Zorg voor veiligheid in de stad

 

Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.   Lees meer

Terug naar boven

G32: Investeer in gemeentelijke aanpak van ondermijning

 

De G32 pleit voor een investering van 150 miljoen euro in de gemeentelijke aanpak van ondermijning,


  Lees meer

Terug naar boven

Één regeling onderkant arbeidsmarkt

 

Het manifest Eén regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is rondgestuurd en is verwerkt in het G32- en het VNG-lobbydocument.

  Lees meer

Terug naar boven

Agenda

G32 | Jaarplanning 2017

 

Bestuurlijke G32-netwerkdag | 1 juni 2017

 

Colofon

Contactgegevens

Input gevraagd

Platform31

Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
+31 (0)70 3028484

info@g32.nl

www.g32.nl

Heeft u tips of leuk nieuws voor de nieuwsbrief? Wij horen het graag van u! Stuur een e-mail naar info@g32.nl.

 

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.