Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / DATABANK / Documenten / Pijler Economie & Werk / Iedere stedelijke regio een ruimtelijk-economische investeringsagenda

Iedere stedelijke regio een ruimtelijk-economische investeringsagenda

Het rijk daagt de stedelijke regio’s uit om een ruimtelijk-economische investeringsagenda op te stellen. Het rijk participeert hierin als partner. Stedelijke regio’s organiseren zich in een zelf gekozen samenwerkingsverband, waarin besluitvorming wordt vastgelegd op een dusdanige wijze dat een kleine minderheid de voortgang niet kan blokkeren. Het rijk biedt hiervoor experimenteerruimte met een evaluatie halverwege de kabinetsperiode.

 

De Pijler Economie en Werk sprak tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 16 februari vooral over het bovenstaande lobbypunt. Marieke Hebbenaar (VNG) sprak over de Proeftuinen ‘Maak Verschil. Vanaf de zomer van 2016 werken regio’s in zes proeftuinen aan het opzetten, uitbouwen en versterken van regionaal-economische samenwerking. De ervaringen in de regio’s moeten leiden tot adviezen aan het kabinet over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur. Op 27 maart is er een bestuurlijke conferentie waar de vraag centraal staat: Wat heeft het proeftuinentraject de regio’s aan resultaten en lessen opgeleverd? Aan de hand daarvan zal worden bepaald welke vervolgstappen in een volgende kabinetsperiode gezet kunnen worden.

 

Theo Föllings (Oost NV) presenteerde het nieuwe rapport van de commissie Noordanus; Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s (pdf). De concurrentieslag om orders, omzetgroei en werkgelegenheid zal de komende jaren vooral plaatsvinden tussen economische clusters geconcentreerd in stedelijke regio’s. het rijk zou in haar topsectorenbeleid meer aandacht moeten besteden aan de regionale/ruimtelijke dimensie. Het rapport pleit voor regionaal-economische versnellingsagenda’s, waarin de regio’s in triple helix-verband een visie geven op het versterken van de topsectoren in hun regio in dynamische en anticiperende regionale ecosystemen. Denis Crompvoets (Sittard-Geleen) gaf een toelichting op de start van het G32/Platform31 project Ecosystemen voor MKB-innovaties (pdf).

 

Milo Schoenmaker (DB G32, burgemeester Gouda) gaf een toelichting op de G32-activiteiten van het afgelopen jaar rondom  de doorontwikkeling van stedelijke regio’s en de lobbyboodschappen die de G32 rondom dit thema heeft afgegeven. Vanuit de VNG zal hij zich ook hard gaan maken voor het thema ‘regionalisering’, vanuit zijn rol als voorzitter van de 4e VNG Denktank. Deze Denktank zal in juni 2018 een eindproduct opleveren. Op dit moment wordt de opdracht nader afgebakend. Mochten er bestuurders zijn die daarover goede ideeën hebben, dan zijn ze van harte uitgenodigd om die kenbaar te maken bij Milo Schoenmaker of via ayrin.dal@gouda.nl.

 

De bestuurders in de pijlervergadering deelden vervolgens hun ervaringen over regionale samenwerking. Voorzitter Willemien Vreugdenhil (Ede) maakte de balans op; de bestuurlijke slagkracht van de regio kan nog beter. De regionale samenwerking levert veel op als er een basis van onderling vertrouwen is gelegd en de plannen aansluiten op het DNA van de regio.

Meer informatie: Tjeerd LeistraUitgelicht


Zoeken